POLÍTICA DE COOKIES
Jamones e Embutidos Encinas Reales S.L. Para o seu conta ou un terceiro contrato para prestar servizos de medida, poderán usar cookies que o usuario navega na web. As cookies son arquivos enviados ao navegador por medio dun servizo web co propósito de rexistrar as actividades do usuario durante o seu tempo de navegación.
As cookies son empregadas só por un usuario anónimo e polo seu ordenador e non proporcionan datos persoais do usuario en si.
Mediante o uso de cookies é posible que o servidor estea atopado na web. Reconectou o navegador web usado polo usuario coa finalidade de que a navegación seguiu de xeito máis sinxelo. Tamén é útil para medir os parámetros auditivos e de tráfico, controlar o proceso e o nome das entradas.
Terás a posibilidade de configurar o teu navegador para que che avise da recepción de cookies e para evitar que a instalación se instale no teu computador. Consulte as instrucións e os manuais do seu navegador para obter máis información.
Para o uso do sitio web, non é necesario que o usuario permitise a instalación das cookies enviadas ao sitio web, nin o terceiro que actuou no sitio web, prexudicase a necesidade de que o usuario inicie a súa sessió en cadascun dos servizos a prestación dos cales requreixi o rexistro previo.
En calquera caso, as cookies teñen carácter temporal, o único obxectivo das cales é máis eficaz que a posterior transmisión. En cap cas utilizarán cookies para recoller información persoal